Chyba.

Cenník
od 10 € do 22,- Eur / na osobu / noc
Závisí od ročného obdobia, počtu osôb v izbách, štúdiu a aptmánoch.
Na vyžiadanie Vám radi zašleme cenu a urobíme kalkuláciu.
Deti majú zľavy od 20% do 50%
Pobytová taxa je 1 Eur na každý deň pobytu od osoby 10 rokov +
Check in: od 14 hod
Check out:do 10 hod.

Turistická taxa: 1 € na osobu a noc.Zľavy:
  • deti do 3 rokov cena 2,50 Eur !!
  • deti do 6 rokov 40% zľava
Storno podmienky:
1/ Zákazník má právo od potvrdenej objednávky odstúpiť bez storno poplatkov výhradne v prípade, že tak urobí najneskôr do 60 dní pred objednaným termínom pobytu. Odstúpenie musí byť uskutočnené výhradne písomnou formou. Pri odstúpení od potvrdenej objednávky po uvedenej lehote je zákazník povinný zaplatiť storno poplatky vo výške 100% uhradenej zálohy.
2/ Zrušenie záväznej rezervácie 10 až 20 dní pred nástupom na pobyt: 80% z celkovej ceny pobytu
3/ Zrušenie záväznej rezervácie 9 až 0 dní pred nástupom na pobyt: 100% z celkovej ceny pobytu Zákazník berie na vedomie, že výška storno poplatkov je daná povahou ponúkaných služieb a odráža náklady ubytovateľa na obsadenie ubytovacieho zariadenia.
4/ V cene pobytu nie je obsiahnuté poistenie. Za úrazy a za poškodenie alebo odcudzenie majetku a zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví a majetku , prevádzkovateľ nezodpovedá a zákazník / ubytovaný sa týchto nárokov voči ubytovateľovi výslovne vzdáva.
5/ Zákazník / ubytovaný je povinný dodržať čas nástupu na ubytovanie najskôr od 14.00 hodiny, najneskôr do 21.00. Ak nie je s ubytovateľom dohodnuté inak.
6/ Zákazník / ubytovaný je povinný dodržať čas ukončenia pobytu do 10.00 hodiny, ak nie je s ubytovateľom dohodnuté inak. Ak tak neurobí zákazník / ubytovaný v stanovenej lehote, je ubytovateľ oprávnený účtovať pobyt aj za nasledujúci deň. 7) Za ubytovanie a služby s ním spojené je zákazník / ubytovaný povinný zaplatiť ubytovateľovi cenu na začiatku pobytu.
7/ V prípade predčasného ukončenia či prerušenia pobytu bez zavinenia na strane ubytovateľov nevzniká tomuto povinnosť vrátiť zaplatenú cenu pobytu, ani jej pomernú časť. Ubytovateľ však môže, vzhľadom na závažné dôvody, postupovať odlišne od tohto ustanovenia.


Z bezpečnostného hľadiska je v celom vnútornom priestore objektu Privat Relax a apartmánoch fajčenie zákazané! Na balkónoch objektu a na vonkajsich priestoroch je fajčenie povolené.
Prenajímateľ vyžaduje dodržiavanie nočného kľudu od 22.00 hod do 6.00 hod. Prenajímateľ vyžaduje zamykať ubytovací objekt, za prípadné straty cenností neručí. Za prípadné úrazy v celom komplexe Privat Relax (..., Apartmány, Relax place) prenajímateľ objektu nenesie zodpovednosť.
Ubytovanie domáceho zvieraťa nie je možné.

Príchod hostí v nástupný deň na pobyt je vždy od 14.00 hod do 21.00 hod, alebo dohodou.
V deň odchodu je potrebné uvoľniť izbu (apartmán) do 10.00 hod. V pripade dohody mozna uschova batoziny.